Novice in objave

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 1097/1, 1097/3, k.o. 1137 – Grobelno (identifikacijska št. PA: 1731)

28. 8. 2020