Vizitka občine

Domov O občini

Občina Šentjur

Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Marko Diaci
SI20341253
5884799000
SI56 0132 0010 0004 983
BSLJSI2X
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 747 13 10
03 574 34 46
obcina.sentjur@sentjur.si
Povezava

Predstavitev

1995
222
108
19500
Povezava

Predstavitev