Novice in objave

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 522/14, 522/13, 522/12, *122, *90, k.o. 1124 - Slatina (ID PA 1440)

11. 12. 2019