Novice in objave

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 1295/1, 1324/2, k.o. 1132 – Primož (ID PA 1302)

26. 8. 2019