Seje

1. seja Nadzornega odbora Občine Šentjur

Seja je potekala dne 27.02.2019 ob 15.00