Novice in objave

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJI CEROVEC 12, 3230 ŠENTJUR

3. 10. 2018