Novice in objave

J A V N I M N A Z N A N I L O M obvešča javnost o javni razgrnitvi SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠENTJUR – IZVEDBENI DEL – spremembe št. 1 Z OKOLJSKIM POROČILOM

14. 9. 2018