Novice in objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, parc. št. 662/3, k.o. 1141 - Rifnik, v deležu do 1/5

21. 6. 2018