Javni razpisi in objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča - nepremičnini z ID znakom: parcela 1155 978/16 katastrska občina 1155 Loka pri Žusmu parcela 978/16 (ID 4772485), in parcela 1155 978/50 katastrska občina 1155 Loka pri Žusmu parcela 978/50 (ID 4875193), v skupni površini 575 m²

5. 11. 2021
05.11.2021
Javni razpisi in javni natečaji
26.11.2021 do 10:00
478-228/2021-5(2510)
05.11.2021