Projekti in investicije

Urejanje Zgornjega trga v mestu Šentjur - I. faza

22. 6. 2009
EU projekti
Zaključeno
01.01.2008
01.06.2009