E-vloge

Domov Občinska uprava

Mesečno poročilo o številu nočitev in vplačani turistični taksi

Oddaja obrazca
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE