E-vloge

Domov Občinska uprava

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE