E-vloge

Domov Občinska uprava

Potrdilo o uveljavitvi predkupne pravice po ZVKD-1 ali ZON

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE