E-vloge

Domov Občinska uprava

Uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE