E-vloge

Domov Občinska uprava

Pridobitev informacije javnega značaja

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE