Seje

5. seja Nadzornega odbora

Seja je potekala dne 17.12.2015 ob 16.00