Novice in objave

Poziv občanom, ki so na kmetijskih pridelkih utrpeli škodo zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 - PODALJŠANJE ROKA

8. 11. 2023