Opozorila in urgentna obvestila

Ukrep prekuhavanja vode - napajanje iz vodnega vira Vitanje

23. 7. 2023