Opozorila in urgentna obvestila

Popolna zapora dovozne ceste (od lokala Osmica)

21. 9. 2022