Opozorila in urgentna obvestila

Popolna zapora zbirne krajevne ceste Zg. trg – Pod Vrbco – pokopališče - Botričnica

21. 6. 2022