Opozorila in urgentna obvestila

Postavitev signalizacije za obvoze ob nadaljevanju prenove ceste Dole - Ponikva - Loče

14. 4. 2022