Opozorila in urgentna obvestila

PONOVNO PODALJŠANJE ZAPORE - Popolna zapora javne poti odsek Ulica Dušana Kvedra 14b - od Picerije Osmica do parkirišča za občinsko stavbo,

12. 11. 2021