Opozorila in urgentna obvestila

OBVESTILO O POPOLNEMU ZAPRTJU REGIONALNE CESTE R3-687, odsek 7207 DOLE - PONIKVA - LOČE OD km 4+050 DO KM 6+400

11. 10. 2021