Opozorila in urgentna obvestila

Dovoljenje za začasno preureditev prometa na JP Ul. Valentina Orožna - Podgrad

20. 5. 2021