Projekti in investicije

Domov Novice in objave

Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – faza C, podfaza C1a

Ministrstvo za okolje in prostor
1.800.000,00 €
V teku
Začetek avgusta 2020