Novice in objave

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve na parcelnih št. 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, 833/12, 833/13, 833/14, 833/15, 833/17, k.o. 1138 - Šentjur pri Celju (identifikacijska št. PA v zbirki prostorskih aktov: 1610)

9. 7. 2020