Novice in objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, parc. št. 887/4, k.o. 1139 - Podgrad

25. 9. 2018